Mazie un vidējie uzņēmumi iebilst pret valdības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”

Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācija, iepazīstoties ar Finanšu ministrijas izstrādāto darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” sadaļu “Mazo un Vidējo uzņēmumu konkurētspēja”, kategoriski iebilst par minētās programmas pašiem pamata principiem, jo ieplānotie atbalsta instrumenti ir vērsti uz ļoti šauru uzņēmēju grupu neparedzot nekādus atbalsta mehānismus lielākajai daļai Latvijā esošajiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.\r\n  \r\n Uz doto […]

Satraucas par nevēlēšanos palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem

“Finanšu ministrijas publiskotā Darbības programmas „Nodarbinātība un izaugsme” otrā versija daudziem uzņēmējiem ir radījusi vilšanos un pat vēlmi pamest Latviju, jo esošajiem uzņēmumiem vairs nav paredzēts neviens reāls to darbības atbalsta instruments, kas nodrošinātu attīstību un izaugsmi,” satraukumu pauž nesen izveidotās Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Uldis Vītoliņš.   Uldis Vītoliņš atceras, […]

Aicinām izteikt viedokli par Finanšu ministrijas sagatavoto darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” projektu.

Minētais dokuments definē tos pamata principus , uz kādiem maziem un vidējiem uzņēmumiem tiks sniegts ES savienības atbalsts. Ar pilnu dokumenta tekstu var iepazīties http://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedribas_lidzdaliba_par_es_jautajumiem/ Dotā programmai ir izstrādāta viena sadaļa , kura ir veltīta mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, ir paredzēts , ka ir noteiktas sekojošas finansēšanas prioritātes 2014-2020 gadam: sekmēt ekonomiskās aktivitātes pieaugumu […]

Aicinām izteikt viedokli

par Finanšu ministrijas sagatavoto  darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” projektu. Minētais dokuments definē tos pamata principus , uz kādiem maziem un vidējiem uzņēmumiem tiks sniegts ES savienības atbalsts. Ar pilnu dokumenta tekstu var iepazīties http://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedribas_lidzdaliba_par_es_jautajumiem/ Dotā programmai ir izstrādāta viena sadaļa , kura ir veltīta mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, ir paredzēts , ka ir […]