Aicinām izteikt viedokli par Finanšu ministrijas sagatavoto darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” projektu.

Minētais dokuments definē tos pamata principus , uz kādiem maziem un vidējiem uzņēmumiem tiks sniegts ES savienības atbalsts. Ar pilnu dokumenta tekstu var iepazīties http://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedribas_lidzdaliba_par_es_jautajumiem/ Dotā programmai ir izstrādāta viena sadaļa , kura ir veltīta mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, ir paredzēts , ka ir noteiktas sekojošas finansēšanas prioritātes 2014-2020 gadam: sekmēt ekonomiskās aktivitātes pieaugumu […]

Aicinām izteikt viedokli

par Finanšu ministrijas sagatavoto  darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” projektu. Minētais dokuments definē tos pamata principus , uz kādiem maziem un vidējiem uzņēmumiem tiks sniegts ES savienības atbalsts. Ar pilnu dokumenta tekstu var iepazīties http://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedribas_lidzdaliba_par_es_jautajumiem/ Dotā programmai ir izstrādāta viena sadaļa , kura ir veltīta mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, ir paredzēts , ka ir […]