Ita Bekerta, SIA “LatConsul” grāmatvedības pasniedzēja, SIA “EK Sistēmas” galvenā grāmatvede

“Tikšanās ar VID ģenerāldirektori Ināru Pētersoni neformālā gaisotnē pie vakariņu galda atraisīja uzņēmējus un grāmatvežus atklātai sarunai par šodienas aktualitātēm sadarbībā ar VID, samilzušajām problēmām uzņēmējdarbības un nodokļu administrēšanas jomā, kā arī jautājumā par grāmatvežu kā uzņēmēju konsultantu profesionalitāti. I.Pētersone informēja klātesošos par savu nosprausto mērķi- veicināt VID sadarbību ar nodokļu maksātāju, aicinot veidot atgriezenisko […]

VID ģenerāldirektore ar Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociāciju pārrunā aktuālos nodokļu administrēšanas jautājumus

2013.gada 12.decembrī Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ģenerāldirektore Ināra Pētersone piedalījās Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas organizētajās ikmēneša vakariņās. Tikšanās laikā ar asociācijas biedriem un atbalstītājiem tika pārrunāti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem aktuāli jautājumi nodokļu jomā un sadarbībā ar VID.   Tikšanās laikā, kurā piedalījās 25 uzņēmēji, VID ģenerāldirektore I.Pētersone sniedza aktuālāko informāciju […]

LmvA aicina uz tikšanos ar VID ģenerāldirektori Ināru Pētersoni

Cienītās dāmas un godātie kungi! Latvijas Mazo un Vidējo uzņēmumu Asociācijas vārdā vēlētos Jūs uzaicināt uz ikmēneša tikšanos pie vakariņu galda  š.g. 12.decembrī plk. 18.00 viesnīcas Gutenbergs banketu zālē ar mūsu asociācijas biedriem un atbalstītājiem. Šoreiz piedalīties  un sniegt aktuālāko informāciju par pārraugāmo sfēru, kā arī atbildēt uz interesentu jautājumiem piekritusi VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone. […]

Sociālo partneru vietā valsts dialogs ar marionetēm

Konkrētu nozares uzņēmumu interešu aizstāvības paušanai Latvijā pastāv desmitiem dažādu uzņēmēju interešu aizstāvju organizācijas. Teorētiski šīm nevalstiskajām organizācijām būtu jābūt ērtiem sarunu partneriem ar valsti. Tajā pat laikā, sekojot visām valsts aktivitātēm uzņēmējdarbības vides «sakārtošanā», rodas jautājums, kādēļ tik klusas un nemanāmas ir lielākās uzņēmēju interešu aizstāvju organizācijas? Diemžēl atbilde ir visai prozaiska — valsts […]

Projekta pieteikumi Latvijā ir sarežģītāki nekā disertācijas

“Neskatoties uz valdības solījumiem atvieglot uzņēmējiem procedūras, kuras ir saistītas ar Eiropas Savienības naudas iegūšanu, praksē projekta sagatavošana Eiropas naudas saņemšanai uzņēmējiem ir laika un naudas ietilpīga. Faktiski bez konsultanta iesaistes projekta pieteikumu nemaz nevar sagatavot,” norāda Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Uldis Vītoliņš. Uldis Vītoliņš projekta pieteikumu sarežģītību salīdzina ar disertācijas sagatavošanu, […]

Mazie un vidējie uzņēmumi iebilst pret valdības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”

Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācija, iepazīstoties ar Finanšu ministrijas izstrādāto darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” sadaļu “Mazo un Vidējo uzņēmumu konkurētspēja”, kategoriski iebilst par minētās programmas pašiem pamata principiem, jo ieplānotie atbalsta instrumenti ir vērsti uz ļoti šauru uzņēmēju grupu neparedzot nekādus atbalsta mehānismus lielākajai daļai Latvijā esošajiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.\r\n  \r\n Uz doto […]

Satraucas par nevēlēšanos palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem

“Finanšu ministrijas publiskotā Darbības programmas „Nodarbinātība un izaugsme” otrā versija daudziem uzņēmējiem ir radījusi vilšanos un pat vēlmi pamest Latviju, jo esošajiem uzņēmumiem vairs nav paredzēts neviens reāls to darbības atbalsta instruments, kas nodrošinātu attīstību un izaugsmi,” satraukumu pauž nesen izveidotās Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Uldis Vītoliņš.   Uldis Vītoliņš atceras, […]

Aicinām izteikt viedokli par Finanšu ministrijas sagatavoto darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” projektu.

Minētais dokuments definē tos pamata principus , uz kādiem maziem un vidējiem uzņēmumiem tiks sniegts ES savienības atbalsts. Ar pilnu dokumenta tekstu var iepazīties http://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedribas_lidzdaliba_par_es_jautajumiem/ Dotā programmai ir izstrādāta viena sadaļa , kura ir veltīta mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, ir paredzēts , ka ir noteiktas sekojošas finansēšanas prioritātes 2014-2020 gadam: sekmēt ekonomiskās aktivitātes pieaugumu […]

Aicinām izteikt viedokli

par Finanšu ministrijas sagatavoto  darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” projektu. Minētais dokuments definē tos pamata principus , uz kādiem maziem un vidējiem uzņēmumiem tiks sniegts ES savienības atbalsts. Ar pilnu dokumenta tekstu var iepazīties http://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedribas_lidzdaliba_par_es_jautajumiem/ Dotā programmai ir izstrādāta viena sadaļa , kura ir veltīta mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, ir paredzēts , ka ir […]