Par Asociāciju

Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas darbības mērķi 2018. gadam

virzieniApkopojot iepriekšējās darbības rezultātus un gatavojoties nākošajam gadam, Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija ir izvirzījusi sekojošus mērķus un uzdevumus:

 • Latvijas uzņēmumu apvienošana ir galvenais LMVU Asociācijas mērķis un uzdevums, no kura izriet turpmākie mērķi, jo tikai apvienojoties mēs iegūstam spēku un varu ietekmēt procesus valstī un tādējādi veicināt uzņēmējdarbības vidi un uzlabot uzņēmēju dzīvi kopumā. 2018.gadā plānots piesaistīt ievērojamu skaitu jaunu biedru.
 • Politikas veidošana – veiksmīgai uzņēmējdarbībai valstī primārais nosacījums ir sakārtota likumdošana. LMVU Asociācija aktīvi iesaistās politiskajos procesos un turpmāk plāno palielināt šo aktivitāti ar biedru līdzdalības palīdzību.
 • Izglītība – izdalām divu virzienu izglītību – asociācijas biedru izglītošanu un visu Latvijas iedzīvotāju izglītošanu par uzņēmējdarbību, ar mērķi veicināt Latvijas iedzīvotājus par savu pamatnodarbošanos izvēlēties uzņēmējdarbību un tādā veidā semkmēt Latvijas ekonomikas izaugsmi, skaitliski palielināt uzņēmumu skaitu Latvijā. Asociācijas biedru izglītošanas process notiek asociācijas sapulcēs ar pieaicinātajiem ekspertiem, tiek dota iespēja apmeklēt arī LTRK rīkotos seminārus. 2018.gadā plānots rīkot ikmēneša biedru sapulces ar dažādu nozaru ekspertu dalību, kā arī turpināt asociācijas tradīciju – biedru tikšanās ar amatpersonām.
 • Eksporta veicināšana – viens no pamatfaktoriem Latvijas uzņēmumu izaugsmei ir palielināt eksporta apjomus. Asociācija iepazīstina biedrus ar eksportu veicinošiem pasākumiem, apmācībām un veiksmes stāstiem. 2018.gadā eksporta veicināšanai paredzēts piedāvāt asociācijas biedriem veidot kopējo asociācijas stendu biedrus interesējošās starptautiskās izstādēs.
 • Investīciju piesaiste – vairāki no asociācijas izvirzītajiem mērķiem ir prioritāšu sarakstā, investīciju piesaiste ir prioritāšu augšgalā. Projekti paredz aktīvu biedru iesaistīšanos. Kā arī asociācija regulāri informē biedrus par jaunākajām ES finansējuma piesaistes tendencēm ar ekspertu dalību sapulcēs. Dalība ES projektos paredz arī asociācijas pilnveidi un starptautiskās pieredzes pārņemšanu, kā arī iesaistīšanos starptautiskās organizācijās.
 • Biedru sadarbība – apvienojot ievērojamu skaitu Latvijas uzņēmēju, asociācija kļūst par nozīmīgu platformu biedru savstarpējās sadarbības veicināšanai. Katrā asociācijas sapulcē biedriem tiek dota iespēja iepazīstināt ar sevi, savu uzņēmumu. Biedri ir aicināti izvietot firmas logo un paplašinātu informāciju par savu uzņēmumu asociācijas mājas lapā. Asociācija izsūta biedru īpašos piedāvājumus e-pastos visiem biedriem. Biedri ir aicināti sekot asociācijas Facebook lapai un izvietot tur informāciju par savām aktivitātēm, kas būs redzami ne tikai biedriem, bet arī visiem lapas sekotājiem.
 • Mārketinga rīki biedriem – viens no lielākajiem materiālajiem ieguvumiem, kļūstot par asociācijas biedru, ir dalība mārketinga grupas aktivitātēs un plašā mārketinga rīku izvēle biedru uzņēmējdarbības veicināšanai. 2018.gadā, papildus jau minētajām aktivitātēm asociācijas mājas lapā, Facebook lapā un ar e-pastu palīdzību, paredzēts:
  Biedru iepirkumu rīkošana – biedri var rīkot savus iepirkumus, izmantojot asociācijas tīklu;
  Reģionālie izbraukumi reizi gadā sadarbībā ar pašvaldībām.

Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valde

aija_lokenbahaAija Lokenbaha – Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas dibinātāja. Nodibinājuma “Fonds Sabiedrībai” valdes locekle un projektu vadītāja, kā arī SIA “LatConsul” stratēģiskās attīstības vadītāja. Ieguvusi bakalaura un maģistra grādu Sociālajās zinībās, tūrisma uzņēmējdarbības vadībā Biznesa augstskolā “Turība”. Lieliska pieredze starptautisku projektu vadībā, apmeklējusi dažādus pieaugušo izglītības kvalitātes celšanas kursus ārpus Latvijas.

 

 

Diāna Kalēja – Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētāja. Tulkošanas uzņēmuma Hieroglifs International dibinātāja, Hieroglifs Translation Rumānijas uzņēmuma valdes locekle. Ieguvusi bakalaura grādu jurisprudencē. Rīgas Uzņēmēju biedrības, BNI un biedrības “Līdere” biedrs.
“Mūsu mērķis ir panākt labvēlīgu vidi maziem un vidējiem uzņēmējiem. Iedrošināt, apmācīt un palīdzēt spert nākamo soli pašizaugsmē un uzņēmuma attīstībā. Apvienojoties ir lielāka varbūtība tikt sadzirdētiem, tādēļ kopīgiem spēkiem jācīnās, lai Latvija būtu labāka vieta uzņēmējiem.”

 

Aicinām pievienoties Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijai biedru pulkam!

Sekojiet asociācijas jaunumiem arī sociālajos tīklos:

follow me on facebookfollow me on facebook