Kļūsti par biedru

Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas biedru ieguvumi:

 • Apvienošanās ar citiem Latvijas uzņēmumiem kopīgu mērķu īstenošanai uzņēmējdarbības vides sakārtošanai un attīstīšanai, kā arī izaugsmes veicināšanai.
 • Ietekme politiskajos procesos valstī, iespēja paust viedokli vai pat veidot savu politisko karjeru.
 • Dalība ikmēneša biedru sapulcēs ar pieaicinātiem ekspertiem par uzņēmējiem aktuālām tēmām – ES finanšu piesaiste, eksporta veicināšana u.c. Apmācību piedāvājumi visa gada garumā.
 • Biedru savstarpējā sadarbošanās – iepazīšanās, prezentācijas un tīklošanas pasākumi ikmēneša biedru sapulcēs un citos asociācijas pasākumos.
 • Iespēja piedalīties asociācijas kopstendā starptautiskās izstādēs.
 • Iesaistīšanās sabiedrības izglītošanā un uzņēmējdarbības veicināšanas programmā YES, kā arī citās asociācijas īstenotajās sociālajās aktivitātēs (ES projekti u.c.).
 • Iespēja apmeklēt sekojošus asociācijas organizētus pasākumus visa gada garumā (ar ievērojami samazinātu dalības maksu).
 • Vakariņas ar ievērojamām valsts amatpersonām.
 • Uzņēmēju dienas dažādās Latvijas pilsētās.
 • Svinīgā Uzņēmēju balle gada nogalē Rīgā.
 • Mārketinga rīki biedriem:
  Paplašināta informācija par biedru asociācijas mājaslapā;
  Biedru piedāvājumu izvietošana Facebook lapā un izsūtīšana e-pastā visiem biedriem;
  Biedru iepirkumu rīkošana – biedri var rīkot savus iepirkumus, izmantojot asociācijas tīklu;
  Vērienīgas Uzņēmēju dienas visos Latvijas reģionos sadarbībā ar pašvaldībām.

PIETEIKUMA ANKETA

Jūsu vārds, uzvārds*  : 
Personas kods  : 
Uzņēmums  : 
Reģ. nr.  : 
Bankas konts.  : 
Darbības sfēra  : 
Darbinieku skaits  : 
Juridiskā adrese  : 
Jūsu e-pasts*  : 
Tālrunis  : 
Mobilais tālrunis  : 

BIEDRA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Biedrības biedru tiesības:

 • piedalīties Biedrības pārvaldē;
 • piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

Biedrības biedru pienākumi:

 • ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
 • regulāri maksāt biedra naudu;
 • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

BIEDRA NAUDA

Uz šo brīdi LMVUA valde ir noteikusi, ka Biedra iestāšanās maksa  ir 100 €.
Gada maksa ir diferencēta, pēc principa:

 • ja uzņēmumā ir 1 darbinieks , tad gada biedra nauda ir 60 €.
 • ja uzņēmumā ir līdz 5 darbiniekiem, tad gada biedra nauda ir 90€.
 • ja uzņēmumā ir 6 un vairāk darbinieki, tad gada biedra nauda ir 150 €.
 • citu nozaru asociācijām un biedrībām biedra gada maksa ir 150 €.

Biedram ir tiesības brīvprātīgi ziedot līdzekļus asociācijas darbības nodrošināšanai, tos iemaksājot asociācijas norēķinu kontā.
Biedrs tiek izslēgts no asociācijas, ja tas ar savām darbībām apdraud citus asociācijas biedrus un valde par to ir rakstiski paziņojusi biedram.
Biedram ir tiesības attiekties no statusa „BIEDRS” un izstāties no Asociācijas sastāva par to rakstiski paziņojot valdei.

Lūdzu uzņemt Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas sastāvā, piešķirot „BIEDRA” statusu. Ar biedra pienākumiem un tiesībām esmu iepazinies un apņemos līdzdarboties asociācijas izvirzīto mērķu sasniegšanā.