Jauniešu uzņēmējdarbības un karjeras izvēles atbalsta programma YES (Youth Entrepreneurship Support)

MĒRĶIS: nodrošināt Latvijas jauniešus ar uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, veicināt jauniešu uzņēmību visās dzīves sfērās.

MĒRĶGRUPA: Latvijas jaunieši, īpaši sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši, kas var būt:

 • jaunieši ar invaliditāti;
 • jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem;
 • jaunieši, kas nav ieguvuši pamatizglītību vai ieguvuši pamatizglītību bez atestāta;
 • jaunieši bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie jaunieši;
 • jaunie vecāki, jaunās ģimenes (īpaši viena vecāka ģimenes un daudzbērnu ģimenes);
 • jaunieši bezdarbnieki;
 • policijas redzeslokā nonākušie jaunieši un jaunieši likumpārkāpēji, jaunieši – ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotie jaunieši;
 • jaunieši, kas cietuši no vardarbības;
 • jaunieši, kuru vecāki devušies peļņā uz ārvalstīm.

PROGRAMMĀ: Jauniešu uzņēmējdarbības un karjeras izvēles atbalsta programma YES sastāv no 3 posmiem, kas detalizētāk aprakstīti zemāk.

 1. Izglītošana

Izglītības programmas YES mērķis ir sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas uzņēmīguma un uzņēmējdarbības veicināšanai. Galvenās iegūstamās kompetences:

 • Radošā domāšana – problēmu risināšana;
 • Komunikācijas prasmes un publiskā runa;
 • Pašpārliecinātība un attieksme „es varu”;
 • Darbs komandā un līderisms;
 • Argumentēšana un lēmumu pieņemšana;
 • Mērķu noteikšana un laika vadība;
 • Risku vadība;
 • Biznesa un finanšu iemaņas.

Mācību metodes: neformālas sarunas, prezentācijas, darbs grupās, praktiskais darbs.

Sagaidāmie rezultāti: vairāk nodarbinātu jauniešu, nodibināti jauniešu uzņēmumi, vairāk jauniešu turpmākajā dzīvē izvēlās uzņēmējdarbību. No šī izriet uzlabojums virknē sociālo problēmu, jo programmā iesaistītie jaunieši izvēlas aktīvu, uzņēmīgu dzīvesveidu.

Aicinām pieteikties ekspertus izglītības programmā!

 

 1. Mentoru programma

YES programmas ietvaros plānots katram programmā iesaistītajam jaunietim piedāvāt mentoru, kas ļautu izglītības procesā uzsākto aktīvo un uzņēmīgo attieksmi pret dzīvi turpināt ikdienas dzīvē. Jo īpaši svarīgs šis posms ir sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem.

Mērķis: ilgtermiņā sniegt jauniešiem pieaugušā, vēlams, veiksmīga uzņēmēja, padomu, atbalstu, sarunas, dzīves redzējumu.

Norise: mentors tiekas ar jaunieti vismaz 1 reizi mēnesī vismaz uz 2 stundām, kā arī atbalsta jaunieti telefona sarunās un ar e-pasta, sociālo tīklu starpniecību.

Lai kļūtu par mentoru, nepieciešams vismaz viens no sekojošajiem:

 • Augstākā izglītība uzņēmējdarbībā vai ar to saistītā sfērā;
 • Praktiskā pieredze uzņēmējdarbībā;
 • Nozīmīga profesionālā karjera.

Katrs interesents, kas atbilst vismaz vienam no kritērijiem laipni lūgts pieteikties mentoru programmai!

 

 1. Prakses un darba vērošanas iespējas uzņēmumos

Mērķis: veicināt jauniešu izpratni par karjeras izvēli, praktiskajiem uzņēmējdarbības procesiem, pieredzes pārņemšanu.

Norise: prakses vai darba vērošanas uzņēmums tiek piemeklēts individuāli vienojoties ar jaunieti, izprotot jaunieša intereses un vajadzības. Norises laiks tiek saskaņots jaunietim un uzņēmumam pieņemamā veidā.

Laipni lūdzam visus ieinteresētos uzņēmumus pieteikt savu dalību YES programmā!

 

EKSPERTI: YES programmu izstrādāja Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas ekspertu padome. Programmas īstenošanā iesaistītais personāls darbojas brīvprātīgi. Programmā piedalās dažādi eksperti, bet pamatdarbu nodrošina:

Aija Lokenbaha – Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes locekle, nodibinājuma „Fonds Sabiedrībai” valdes locekle, uzņēmēja ar ievērojamu pieredzi, darbojas mācību centros „LatConsul” un „Hansa Training”. Ieguvusi maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.

Elīna Rengarte – personības izaugsmes trenere, uzņēmēja, profesionālo karjeru saistījusi ar aktīvo pārdošanu un guvusi ievērojamus rezultātus. Ieguvusi maģistra grādu personālvadībā.

Inese Misiņa – personālvadības eksperte, konsultante un pasniedzēja. Ievērojamu pieredzi guvusi darbā par personāla vadītāju SIA „Arčers”, Rīgas Stradiņa Universitāte u.c.

Aicinām pievienoties ekspertu komandai ikvienu interesentu, kam ir specifiskas, ar uzņēmējdarbību un uzņēmīgumu saistītas zināšanas, ar kurām dalīties ar jauniešiem!

 

Kontakti:

Aija Lokenbaha

Mob: 26558079

aija@latconsul.lv