Asociācijas Vasaras svētki – atpūtīsimies kopā!

Spraigi pastrādājot vēl pirms Jāņiem, Asociācijas valde savā ikmēneša sapulcē vienojās par jaunas tradīcijas ieviešanu –  kopīgu Vasaras svētku svinēšanu. Asociācijas Vasaras svētki – pasākums biedru kolektīviem ar ģimenēm – kopā atpūšoties varēsim labāk viens otru iepazīt! Norise: 19. – 20. augustā viesu namā Krauklīši (www.krauklisi.lv) ar nakšņošanu viesu nama numuriņos, uz matračiem vai teltīs […]

Apstiprināts Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas aktivitāšu plāns 2017.gadam

LMVUA plāns paredz ne vien turpināt savas tradīcijas – vakariņas ar valsts amatpersonām par aktuālākajiem jautājumiem, biedru tikšanās ar ekspertiem mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam, bet arī citus nozīmīgus, vēl nebijušus pasākumus, piemēram, Uzņēmēju dienas Latvijas pilsētās. Ar visu LMVUA aktivitāšu plānu 2017.gadam varat iepazīties šeit:     aktivitasu_plans_2017   Mērķi 2017.gadam ir ambiciozi – […]

Jauniešu uzņēmējdarbības un karjeras izvēles atbalsta programma YES (Youth Entrepreneurship Support)

MĒRĶIS: nodrošināt Latvijas jauniešus ar uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, veicināt jauniešu uzņēmību visās dzīves sfērās. MĒRĶGRUPA: Latvijas jaunieši, īpaši sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši, kas var būt: jaunieši ar invaliditāti; jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem; jaunieši, kas nav ieguvuši pamatizglītību vai ieguvuši pamatizglītību bez atestāta; […]

E-komercijas seminārs uzņēmējiem – 25. martā.

2015. gada 25. martā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar biznesa konsultāciju un mācību centru LatConsul aicina mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī potenciālos uzņēmējus uz E-komercijas semināru. E-komercijas seminārs notiks šā gada 25. martā no plkst. 09:00 līdz 16:00 Ekonomikas ministrijā (Rīgā, Brīvības ielā 55, ieeja no Baznīcas ielas puses, 2. stāvā, 224. telpā). Semināra dienas kārtība. Aicinām […]

Uzņēmēji sūdzās KNAB par necaurspīdīgu VARAM konkursu

 Latvijas Mazo un Vidējo uzņēmumu asociācija ir nosūtījusi vēstuli KNAB ar lūgumu izvērtēt Vides aizsarzības un reģionālās attīstības ministrijas rīcību attiecībā uz Klimata Pārmaiņu finanšu instrumenta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” ceturtās kārtas konkursu, ko ministrija izsludināja šā gada 3.februārī, bet projekta iesniegšanas termiņš ir noteikts jau 28. februārī, tādējādi radot priekšnoteikumus tikai tiem […]

Sociālo partneru vietā valsts dialogs ar marionetēm

Konkrētu nozares uzņēmumu interešu aizstāvības paušanai Latvijā pastāv desmitiem dažādu uzņēmēju interešu aizstāvju organizācijas. Teorētiski šīm nevalstiskajām organizācijām būtu jābūt ērtiem sarunu partneriem ar valsti. Tajā pat laikā, sekojot visām valsts aktivitātēm uzņēmējdarbības vides «sakārtošanā», rodas jautājums, kādēļ tik klusas un nemanāmas ir lielākās uzņēmēju interešu aizstāvju organizācijas? Diemžēl atbilde ir visai prozaiska — valsts […]

Projekta pieteikumi Latvijā ir sarežģītāki nekā disertācijas

“Neskatoties uz valdības solījumiem atvieglot uzņēmējiem procedūras, kuras ir saistītas ar Eiropas Savienības naudas iegūšanu, praksē projekta sagatavošana Eiropas naudas saņemšanai uzņēmējiem ir laika un naudas ietilpīga. Faktiski bez konsultanta iesaistes projekta pieteikumu nemaz nevar sagatavot,” norāda Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Uldis Vītoliņš. Uldis Vītoliņš projekta pieteikumu sarežģītību salīdzina ar disertācijas sagatavošanu, […]

Mazie un vidējie uzņēmumi iebilst pret valdības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”

Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācija, iepazīstoties ar Finanšu ministrijas izstrādāto darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” sadaļu “Mazo un Vidējo uzņēmumu konkurētspēja”, kategoriski iebilst par minētās programmas pašiem pamata principiem, jo ieplānotie atbalsta instrumenti ir vērsti uz ļoti šauru uzņēmēju grupu neparedzot nekādus atbalsta mehānismus lielākajai daļai Latvijā esošajiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.\r\n  \r\n Uz doto […]

Satraucas par nevēlēšanos palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem

“Finanšu ministrijas publiskotā Darbības programmas „Nodarbinātība un izaugsme” otrā versija daudziem uzņēmējiem ir radījusi vilšanos un pat vēlmi pamest Latviju, jo esošajiem uzņēmumiem vairs nav paredzēts neviens reāls to darbības atbalsta instruments, kas nodrošinātu attīstību un izaugsmi,” satraukumu pauž nesen izveidotās Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Uldis Vītoliņš.   Uldis Vītoliņš atceras, […]

Aicinām izteikt viedokli par Finanšu ministrijas sagatavoto darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” projektu.

Minētais dokuments definē tos pamata principus , uz kādiem maziem un vidējiem uzņēmumiem tiks sniegts ES savienības atbalsts. Ar pilnu dokumenta tekstu var iepazīties http://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedribas_lidzdaliba_par_es_jautajumiem/ Dotā programmai ir izstrādāta viena sadaļa , kura ir veltīta mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, ir paredzēts , ka ir noteiktas sekojošas finansēšanas prioritātes 2014-2020 gadam: sekmēt ekonomiskās aktivitātes pieaugumu […]