Par uzņēmējdarbību mūsu laikos

Aija Lokenbaha, Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes locekle, 2017. gada 4. janvārī. Masu medijus pāršalc uzņēmēju rakstu sērija par neizturamajiem apstākļiem Latvijā, pārāk lielo nodokļu slogu, regulējošo institūciju nesadarbošanos. Kāds tad patiesībā ir Latvijas uzņēmējs/uzņēmēja? Un vai runa ir tikai par nodokļiem? Pēdējā laika arvien pieaugošā uzņēmēju neapmierinātība ar valdības lēmumiem nodokļu regulācijas jautājumos […]

Jauniešu uzņēmējdarbības un karjeras izvēles atbalsta programma YES (Youth Entrepreneurship Support)

MĒRĶIS: nodrošināt Latvijas jauniešus ar uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, veicināt jauniešu uzņēmību visās dzīves sfērās. MĒRĶGRUPA: Latvijas jaunieši, īpaši sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši, kas var būt: jaunieši ar invaliditāti; jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem; jaunieši, kas nav ieguvuši pamatizglītību vai ieguvuši pamatizglītību bez atestāta; […]